איזו אות משפיעה על חייך עכשיו?

התדר האנרגטי של האותיות העבריות מניע את העולם. כיצד משפיעה כל אות על חייך, מחשבותיך, רגשותיך והחלטותיך, ואיך תוכל לקבל תובנות והנחיה דרך האותיות.

כדי לגלות זאת, נלך אחורה אל נקודת ההתחלה – בריאת העולם.

לפי תורת הקבלה, נבראו בתחילה האותיות העבריות והתבנית בת עשרת הספירות אשר לפיה נגלה אור הבריאה בעולם, דרך השתלשלות של תדרי אנרגיה מהגבוהים, המופשטים והרוחניים ביותר, לנמוכים, הדחוסים והארציים ביותר.TenSefirotהרבה ידע על אופן בריאת העולם כתוב בספר יצירה: ספר יצירה הוא חיבור עברי עתיק שנודעת לו משמעות רבה בעולם המיסטיקהוהקבלה,וזכה לפירושים מגוונים על ידי גדולי חכמי היהדותלאורך הדורות. שפתו ואופיו של הספר ייחודית כל-כך עד שאין לו מקבילה והוא נחשב במחקר לספר אחד ויחיד במינו. הספר, שאורכו כאלפיים מילים, עוסק ביסודות מהם נברא העולם. לשונו של החיבור היא עברית, תחבירה קצבי, ודרך הוראתה החלטית. (ויקיפדיה).

לפי מאמרי מקובלים, נבראו האותיות העבריות אלפיים שנה לפני בריאת העולם, והיו סתומות – מופשטות ולא ניתנות למימוש. במשך אלפיים שנה, היה הבורא מסתכל באותיות ומשתעשע בהן, עד שהחליט ליישם אותן לצורך גילוי חוכמתו.

בספר יצירה, פרק א' כתוב: "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור..."

אלה הכלים שהיו בידיו של הבורא כאשר החליט לברוא את העולם: עשרת הספירות, ו- 22 האותיות העבריות אשר מחברות ביניהן. דרך כלים אלה, מגלה האל את רצונו בעולם ובורא את כל הקיים.

כל אחת מהאותיות העבריות נמדדת ונשקלת בשלושה רבדים. לפי צורתה הגרפית, לפי ערכה המספרי, ולפי אופן ההגייה שלה. מכך אנו לומדים כי כל אות מבוססת על שלושה מוקדי כוח שונים המייחדים אותה מכל שאר האותיות. לכל אחת מהאותיות העבריות תדר אנרגטי משל עצמה, והיא מוגדרת כישות שלמה

אבני היסוד האלה בצירופיהן השונים יצרו את כל הברואים. מכיוון שתהליך הבריאה הוא תהליך תמידי ומתמשך, 22 האותיות העבריות הן הערוצים דרכן מועברת אנרגיית הבורא מהעולמות העליונים אל עולם העשייה, שהוא המימד שבו אנו חיים ופועלים.

בספר יצירה פרק ב' נכתב: "עשרים ושתיים אותיות חקקן, חצבן, שקלן והמירן, צרפן וצר בהם נפש כל, כל היצור ונפש כל העתיד לצור"

בהמשך הפרק במשנה ה' אנו קוראים:  " כיצד שקלן והמירן: אל"ף עם כולם וכולם עם אל"ף, בי"ת עם כולם וכולם עם בי"ת וחוזרת חלילה. נמצא כל היצור וכל הדיבור יוצא בשם אחד".

כאן אנו לומדים על יצירת צירופי האותיות.

כאשר בתהליך הבריאה משתתפת כל אות עם התדר האנרגטי המיוחד לה, ונוצרת כמות אינסופית של צירופים בין תדרי אנרגיה שונים, מתקיימות אינספור דרכים שבהן מתבטא כוח הבריאה בעולם ואינספור אופציות ליצירה.

כל הקיים בטבע, בדומם, בטכנולוגיה, בתעשייה, בתגליות מדעיות, ברעיונות, באירועים המתרחשים בעולם, בפוליטיקה, במחשבות וברגשות, כל אלה מושפעים מכוחן של האותיות וצירופיהן האינסופיים. לפי ספר יצירה, האותיות העבריות מתחלקות ל-3 קטגוריות:

לפי ספר יצירה: "עשרים ושתים אותיות יסוד, שלש אמות ושבע כפולות וי"ב פשוטות."

שלושת האמות הן אותיות א,מ,ש המתייחסות לשלושת יסודות הטבע: אוויר, מים ואש.
שבע האותיות הכפולות הן האותיות בג”ד כפר”ת שיש להן שני אופני הגייה – קשה ורך. בשפה העברית הן אותיות הכתובות עם דגש או ללא דגש בתוכן. מהאותיות הכפולות מייצגות את עולם החומר שיש בו דואלית – זה כנגד זה. וכן - האותיות הכפולות מייצגות את שבעת ימי השבוע ושבעת הרקיעים.
שתים עשרה האותיות הפשוטות הן: ה', ו', ז', ח', ט', י', ל', נ', ס', ע', צ', ו-ק'. הן מייצגות את שנים עשר חודשי השנה ואת שנים עשר שבטי ישראל.


עוד רמז לבריאת העולם על ידי האותיות מצוי ברובד הנסתר של הפסוק הראשון בתנ"ך:

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ.

הביטו במילה "את" : היא מייצגת את כל האותיות מתחילתן ועד סופו: א' עד ת'.הנה דוגמה לחלק מהתכונות של האות ב' (האות שבה נברא העולם):

האות ב' היא השנייה באותיות, ערכה הגימטרי הוא 2. האות ב' בראה את כוכב שבתאי/סטורן ואת יום השבת, קשורה ליסוד האדמה, בעץ החיים היא מובילה בין ספירת חוכמה לספירת חסד, ומולכת בחוכמה

אחראית על התמורות: חוכמה לעומת איוולת. מועילה לאיזון הפה והדיבור. מסמלת ברכה ובריאות.

האות ב' מבטאת את העולם הגשמי. במצבה המאוזן היא מייצגת את ההתבססות החומרית, ריבוי, חלוקת השפע, וברכה גשמית. ב' משלימה וממזגת בין הפכים ויוצרת מצב של הרמוניה.

האות ב' במצבה הלא מאוזן, תגרום לשקיעה עמוקה מידי אל תוך החומר, לאנוכיות, רכושנות, חוסר יציבות, וכל המשתמע מכך.

*כאן עלי לעצור ולהזכיר כי סוד האותיות העבריות ובריאת העולם הוא אוקיינוס שלם של ידע. הדברים המובאים כאן הם חלקיים, מפושטים ומתומצתים כדי לתת לכם מידע כללי על הנושא. 
האותיות העבריות ויצירת האדם:

האותיות העבריות נמסרו לאדם אשר נוצר ביום השישי לבריאת העולם, כדי שיוכל להיות שותף למעשה בראשית ולהמשיך את מלאכת הבריאה. האותיות הוטבעו בגופו, והידע הראשוני של מהות האותיות טבוע ב-DNA האנושי. (לדוגמה – האות א' הוטבעה בבית החזה, האות מ' נמצאת בבטן והאות ש' בראש).זהו הדבר המייחד את האדם משאר בעלי החיים ומכתיר אותו כגזע הנעלה מכולם. כאשר נברא האדם, הוא השתמש בידע הזה כדי לתת שמות לכל החי והצומח אשר נבראו לפניו.

בהיותנו חיים בעולם החומר (עולם העשייה, לפי הקבלה), גופנו הפיסי, האנרגטי, הרגשי, והמנטלי מורכב מאותן אבני יסוד אשר בראו את העולם. מה שמייחד אותנו מכל שאר היצורים הברואים, הוא ההרכבים והצירופים המיוחדים לנו באופן אישי, ומהווים את מה שאנחנו.

בכל אות מאותיות האלף בית חבוי קוד, עוצמה וכוח אנרגטי.לפי תורת הקבלה,שכשאלוהים ברא את העולם הוא ברא את האותיות כקודים, כאותות, כסימנים. בכל קוד כזה טמון כוח רוחני שונה ובאמצעות צירופי הקודים השונים, הוא יצר מפתחות שונים של תדרים. לכל אות צבע, גוון וצליל משלה, אנרגיה ייחודית ופוטנציאל קוסמי. הכוח הרוחני העומד מאחורי כל אות מקנה לה את הגוון הייחודי לה בהתאם לניקוד ולהגיה.

האדם מורכב מאותיות. לפי ספר הזוהר אנו לומדים כי 22 האותיות מהוות את סוד האדם: "עשרים ותרין אתוון אינון כללא דרזא דגופא" (עשרים ושתים אותיות האל הם כללות סוד הגוף) .

האותיות שהוטבעו בבני האנוש בכל רמ"ח איבריהם קובעות את טבעו, מזגו ומידותיו של כל אדם. כל איבר ואיבר נברא על ידי צירוף של אותיות.

שמו הפרטי של כל אדם מורכב מאותיות אשר מייצגות את המבנה האנרגטי שלו ותכונותיו המולדות ולכן הן בעלות משמעות גורלית לחייו. כל אות מסמלת פוטנציאל רוחני, רגשי, מנטלי ופיסי באדם. השם שניתן לנו בלידתנו מטעין אותנו בכל הכלים אשר מרכיבים אותנו: האופי, מצבנו הבריאותי, איכות חיינו ועוד. השם הפרטי מורה על הצורה הרוחנית הגלומה באדם, השפע הרוחני בו הגיע אל העולם, האופי והמהות, ואפילו את המשימה של האדם בעולם הזה.

כשם שהאותיות עצמן היו כלי עזר ביד האל כדי לברוא את העולם, אף אנחנו, בני האדם אשר נותרו בצלם האל, מסוגלים להשתמש באותיות כדי לממש את רצונותינו בעולם החומר.

המחשבות שלנו בנויות ממילים הנוצרות באמצעות אותיות, אנו מסוגלים להגות את מחשבותינו ורעיונותינו כלפי חוץ ובכך אנו מביאים אותם לידי מימוש. מכיוון שניתנה לנו זכות הבחירה, אנו מסוגלים ליצור תכנים חומריים ורוחניים, לחולל שינויים, להשפיע, לבנות או להרוס, ולהשתמש בכוח האותיות לבריאת מציאות חיינו האישית.

באמצעות היצירה האישית והקולקטיבית שלנו אנו מוציאים לפועל את רצון הבורא בעולם, ומזרימים את החוכמה האלוהית בחזרה למעלה, לעבר העולמות העליונים.

בספר תהילים פ"ב ו' נכתב: "אני אמרתי אלוהים אתם, בני עליון כולכם." בפסוק זה אומר הקב"ה כי כמו האל, גם בני האדם מסוגלים להשתמש בכוח האותיות על מנת לפעול, ליצור, לחקוק, לצרף ולברוא בעולם כי הם נבראו בצלם אלוהים. אך ברור כי צריך לדעת כיצד להשתמש בכוח האותיות זה בצורה נכונה שלא תנגוד את חוקי הבריאה.

נאמר על בצלאל בן אורי אשר בנה את המשכן ללוחות הברית במדבר "כי יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ" (ברכות נ"ה). האמן התנכ"י הראשון היה בקיא במשמעויות האותיות והשתמש בהן כדי לבנות את המשכן ולצקת בו קדושה.

דוגמה מוכרת לכוחו של האדם לברוא באמצעות האותיות העבריות היא אגדת המהר"ל (רבייהודה ליווא בן בצלאל) מפראג שיצר את הגולם מחימר והפיח בו רוח חיים על ידי הכנסת אותיות השם המפורש לפיו. המהר"ל יצר אדם מלאכותי והפעיל אותו בעזרת אותיות הקודש. כשסיים הגולם את תפקידו, הוצא הקלף עם האותיות מפיו, והוא חזר להיות גל עפר.

בעצם כוחן והאנרגיה הייחודית שלהן, יכולות האותיות העבריות להעביר אדם ממצב אחד למצב אחר ולברוא עולם חדש של אפשרויות.

האותיות מחברות את האדם לתובנות ולתדרים שמעבר למודעות האנושית, ובזרימתן המאוזנת הן בעלות תכונות מרפאות ומתקנות: האנרגיה האצורה באותיות מסייעת לאדם לחולל שינוי לטובה במצבו. יש להן פוטנציאל לעורר כוחות של ריפוי וצמיחה ולהפעילם,לנקות וגם להסיר דחפים הרסניים.

למידת התדרים האנרגטיים המאפיינים את האותיות עוזרת לנו להבין את הכוחות הפועלים עלינו מבפנים ומבחוץ ומה אנו אמורים לתקן בחיינו. ביחד עם התכונות הבונות (ה"חיוביות") של כל אות, קיימות גם תכונותיה ההפוכות, המייצגות את ההרס העלול להתרחש אם זרימת האנרגיה הטבעית שלהן בחיינו נחסמת.

מה הקשר בין האותיות העבריות וחייך האישיים?

כל אות מייצגת נתיב אנרגטי ייחודי המתבטא בעולם החומר, ולפיכך – בחייך האישיים. האנרגיה הקוסמית מוזרמת אל האדם דרך 22 ערוצי האותיות, ומשפיעה על מהלך חייו ומסעו הרוחני. מכיוון שתהליך הבריאה מתמשך כל הזמן, מתחוללים שינויים אנרגטיים בסביבתנו, ובחיינו האישיים. תדרים שונים מתחלפים ומשפיעים על מצבי-רוח, מחשבות, רצונות ודחפים. כל אלה – בהשפעת המרכיבים אשר יצרו אותנו – האותיות העבריות.נחזור לשאלה שפותחת את המאמר: איך תדע אם האות פ' למשל, משפיעה על חייך ברגע זה? ואיך זה מתבטא?

אלה התכונות של האות פ':

עם האות פ', האות ה-17, אלוהים ברא את כוכב נוגה ויום ד' בשבוע, חודשים תשרי ואייר, ערכה הגימטרי הוא 80, היא משויכת ליסוד האדמה ומובילה בין ספירת גבורה להוד. תמורות: צמיחה כנגד שממה, חן לעומת כיעור. מולכת על השלטון. מעוררת אהבה, הרמוניה, ריפוי, פריחה ופריון, יכולת הבעה חופשית וחיזוק הנשימה.

האות פ' מבטאת את הפתיחה והפריצה החוצה. מייצגת את איבר הדיבור, את הפה, ההוצאה של רעיונות ומילים כלפי חוץ, יכולות תקשורת וביטוי אישי. בעברית, הרבה המילים המבטאות פריצה החוצה ממצב סגור פותחות באות "פ". לדוגמה: פנים, פתח, פריצה, פיצוץ, פריקה וכדומה.

כאשר משפיעה עליך האות פ' במצבה המאוזן, החיובי, תוכל להבחין ברצון חזק לפרוץ החוצה ולממש את עצמך, תחווה איך דלתות נפתחות בפניך, פריצות דרך, ופריחה אישית. יכולת הביטוי העצמי משתפרת ותוכל להעביר את המסרים האישיים שלך לעולם בצורה יעילה.

אם משפיעה עליך האות פ' בגרסתה הלא מאוזנת, או שזרימתה בחייך חסומה, ייתכנו מצבים הרסניים של פיצוץ מסגרות קיימות או מערכות יחסים, פטפטנות יתר המביא לחורבן, רכילות שאינה במקומה, או תקיעות וחוסר יכולת להתבטא בצורה יעילה ולהוציא רעיונות מהכח אל הפועל. עלולות להתעורר גם בעיות הקשורות באוזן שמאל, השייכות לאות פ'.

איך נוכל להשתמש בידע האותיות לצורך אבחון, קבלת עצה ותובנות?

לאורך השנים יצאו לאור מערכות שונות לייעוץ וחיזוי המסתמכות על תכונות האותיות וההשתקפות שלהן בחיי היום-יום. בנוסף, פותחו טכניקות שונות של מדיטציה המיישמות את כוחות הריפוי וההתמרה שלהן.אם נצא מתוך הנחה כי כל מצב בחיינו משקף תדר אנרגטי מסויים, וכי כל התדרים האנרגטיים מוצאם באותיות, נוכל לאבחן כל מצב , לייעץ ולחזות את העתיד תוך שימוש בשפה זו.

קלפי האותיות מגלות:

אחד מסוגי הקלפים הקבליים שיצאו לאור לאחרונה הוא "האותיות מגלות" ע"י "תובנות הקבלה".
זהו סט בן 44 קלפים שנוצר בהשראת ידע האותיות העבריות, כאשר לכל אות הוקדשו שני קלפים המייצגים שני היבטים שונים של אותה אות.
בהיותי ציירת הממקדת את עבודתה באמנות מטאפיסית, השתמשתי בציורים שלי כדי להעביר באופן ויזואלי את המסר שנמצא בכל קלף.

בסט החדש "האותיות מגלות", מטרתי הייתה לצמצם ולזקק את האינפורמציה שניתנת לשואל כדי שיוכל להבין באופן מידי את מה שעומד לפניו. לענות על שאלות כמו – מה קורה כרגע בחייו בנושא מסוים, מה הוביל לכך, מה עליו לעשות, באיזה גישה לנקוט, ולגלות מה יהיו המהלכים הבאים בסיפור, וכל זאת בשפה פשוטה וישירה ובגובה העיניים.

האתגר הגדול שדיברתי עליו היה קשור בבחירת הידע הרלוונטי ביותר שייכתב עבור כל קלף.

כפי שהסברתי קודם – כל אות עברית היא עולם ומלואו.


ברוכים הבאים לבלוג של אורנה. מאמרים, עצות וטיפים להרחבת המודעות